ყურადღება

გთხოვთ, შეინახეთ საპროექტო განაცხადი, რათა არ დაკარგოთ შევსებული მონაცემები.

თქვენ მიერ მითითებული ელ.ფოსტის მისამართზე მიიღებთ ბმულს, რომლითაც ფორმის შევსების გაგრძელებასა და რედაქტირებას შეძლებთ 30 დღის განმავლობაში.